TRANSFORMASI DIRI

TRANSFORMASI DIRI
Tujuan utama kursus ini diadakan adalah untuk membantu peserta dalam menjadikan transformasi sebagai cabaran untuk mereka menguruskan diri sendiri bagi mencapai petunjuk dan prestasi utama.

Justeru, masalah yang dihadapi oleh organisasi sekarang telah menjadi begitu kompleks dan memerlukan gabungan tenaga, idea, kemahiran dan pengetahuan secara kolektif untuk menghadapinya.

Senario ini menyebabkan para pemimpin organisasi sedar bahawa peranan pasukan dalam organisasi masing-masing menjadi begitu penting.

PELAKSANAAN PROGRAM
1. CERAMAH BERIMPAK TINGGI

2. LATIHAN TEORI & PRAKTIKAL

3. AKTIVITI BERKUMPULAN (LDK)

4. PERSEMBAHAN INDIVIDU / BERKUMPULAN

5. PENGGUNAAN VIDEO / AUDIO BANTUAN MENGAJAR

PENGISIAN PROGRAM
1. TRANSFORMASI DIRI KE ARAH KECEMERLANGAN

2. PENGUKUHAN KERJA BERPASUKAN

3. MENINGKATKAN KESEFAHAMAN DAN KERJASAMA SEPASUKAN

4. SKILL KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI

5. MENGERATKAN HUBUNGAN SILATURAHIM DALAM ORGANISASi

SILA TICK SALAH SATU
SILA TICK SALAH SATU
Siapa Yang Patut Hadir?
+ Ketua-ketua jabatan Kerajaan / Swasta
+ Pegawai HR & Perhubungan Awam
+ Organisasi berkumpulan
+ Founder / Ejen / Leader / Stokis Produk
+ Pelajar sekolah, kolej, universiti
Durasi Program?
+ Kepimpinan organisasi ada beberapa modul kami sediakan yang sesuai untuk pelbagai peringkat golongan usia (Sekolah / Universiti / Organisasi) Untuk mendapatkan kesan yang maksimum. Kebiasaannya client kami mengambil pakej durasi program sehari