TEAMBUILDING

TEAMBUILDING
Kursus Team Building adalah bertujuan bagi membentuk satu budaya kerja yang sihat di kalangan Pengurus, penyelia dan pekerja untuk mencapai produktiviti cemerlang.

Bekerja dalam semangat berpasukan adalah tema utama. Pendedahan kepada konsep tolong menolong dan bantu membantu antara satu sama lain adalah merupakan nadi kepada Team Building.

Kursus ini akan mendedahkan peserta kepada sikap kepimpinan dan membentuk sikap “suka pada kerja”, bertanggungjawab, melahirkan pekerja dan pemimpin yang kreatif, inovatif dan berani mengeluarkan idea bagi mencapai aspirasi organisasi.

PENGISIAN PROGRAM
1. MENGENALPASTI POTENSI PEMIMPIN DALAM ORGANISASI

2. MENINGKATKAN DAYA KREATIVITI DALAM ORGANISASI

3. MEMPERBAIKI BUDAYA KERJA YANG SIHAT

4. MENCAPAI TUJUAN DAN MATLAMAT ORGANISASI

5. MENINGKATKAN PRESTASI INDIVIDU DALAM KERJAYA BERPASUKAN

PELAKSANAAN PROGRAM
1. CERAMAH BERIMPAK TINGGI

2. LATIHAN TEORI & PRAKTIKAL

3. AKTIVITI BERKUMPULAN (LDK)

4. PERSEMBAHAN INDIVIDU / BERKUMPULAN

5. PENGGUNAAN VIDEO / AUDIO BANTUAN MENGAJAR

SILA TICK SALAH SATU
SILA TICK SALAH SATU
Siapa Yang Patut Hadir?
+ Ketua-ketua jabatan Kerajaan / Swasta
+ Pegawai HR & Perhubungan Awam
+ Organisasi berkumpulan
+ Founder / Ejen / Leader / Stokis Produk
+ Pelajar sekolah, kolej, universiti
Durasi Program?
+ Kepimpinan organisasi ada beberapa modul kami sediakan yang sesuai untuk pelbagai peringkat golongan usia (Sekolah / Universiti / Organisasi) Untuk mendapatkan kesan yang maksimum. Kebiasaannya client kami mengambil pakej durasi program 3H2M